Vibrační pěch

Vibrační pěch na hutnění zeminy, jílovitých podkladních vrstev, recyklátů, štěrkopísku, pro hutnění ve výkopech, pod základovými deskami, budoucími komunikacemi aj. Doporučujeme hutnění po slabých vrstvách cca 15 cm. Není vhodný na hutnění štěrku a kameniva!


  • Hmotnost: 65 – 80 kg
  • Palivo: benzín
  • Stupeň obtížnosti: středně těžké
  • Ochranné pomůcky při práci: chrániče sluchu, pracovní rukavice nejlépe antivibrační
Doba půjčení Cena za den
1-4 hodiny 290 Kč
351 Kč s DPH
1-3 dnů, Po-Pá 370 Kč
448 Kč s DPH
4-20 dnů 330 Kč
399 Kč s DPH
21 dnů a více 300 Kč
363 Kč s DPH
So-Ne 560 Kč
668 Kč s DPH
ZÁLOHA 15 000 Kč

*Stálý, řádně platící, slušný zákazník, za vypůjčené nářadí, zálohu neplatí*

Havlíčkova 20, Jihlava

+420 607 518 590 | Jan Fischer
+420 724 900 498 | Petr Čejka
+420 601 120 625 | David Čejka

Jihlavská 139, Telč

+420 732 872 008 | Antonín Čejka